Capelle tegen
eenzaamheid

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vragen over gegevensbescherming door Welzijn Capelle? Geef ze door via info@welzijncapelle.nu.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Welzijn Capelle verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

 

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens

Onze website of dienst verzamelt geen gegevens over websitebezoekers van 16 jaar of jonger, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen helaas niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder toestemming. Meen je dat wij per ongeluk persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige? Neem s.v.p. contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Welzijn Capelle verwerkt persoonsgegevens van bezoekers alleen om een bezoeker te kunnen bellen of mailen voor door hem of haar gevraagde dienstverlening.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Het verzamelen van gegevens voor deze website gebeurt door computerprogramma’s of -systemen, zonder tussenkomst van een mens (zoals een medewerker van Welzijn Capelle).

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Welzijn Capelle bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor die gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Welzijn Capelle verstrekt geen gegevens aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van een bezoekersvraag, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies

Welzijn Capelle gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Je kunt je internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je eerder opgeslagen informatie van je browser verwijderen. De eerste keer dat je onze site bezoekt, krijg je  de optie om cookies in- of uit te schakelen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eerder gegeven toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Welzijn Capelle.

Mail ons een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van eerdere toestemming. Stuur hierbij een kopie van je identiteitsbewijs mee. Maak in deze kopie het volgende zwart: pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). Dit om je privacy te beschermen.

We reageren binnen vier weken op dit verzoek. Wij willen ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiligen van persoonsgegevens

Welzijn Capelle neemt de bescherming van onze bezoekersgegevens serieus. Wij nemen maatregelen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Meen je dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik? Laat ons dit dan direct weten.

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische cookies.

Meer info